Privacy Beleid

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WE?
Wij zijn Your Sales Coach B.V. handelend onder Universe of Sales.
De dienstverlening is training, coaching, consultancy op uw salesprocessen, werving & selectie en TRAINEESHIPS.
Je kunt meer informatie over Universe of Sales vinden op de website: www.universeofsales.nl (“Website”).

Deze privacy policy is van toepassing op het gebruik van de Website en de Diensten van Universe of Sales.
Je kunt hieronder alles lezen, maar je kan ook direct hierover met mij bellen of mailen over de Privacy Policy van Universe of Sales en de betekenis voor jou.

Met persoonlijke groeten
Cees van Asselt
Initiatiefnemer
M: 0653170351
E: cva@universeofsales.nl

WAT IS DIT?
Dit is een Privacy Policy. In dit document leggen we uit welk soort persoonsgegevens we verzamelen via onze Website en Diensten. We leggen ook uit voor welke doeleinden we de gegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe we ze opslaan.

PRIVACY EN DE RELEVANTE WETGEVING
Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Wij voldoen aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”), die de verschillende privacywetten in Europese lidstaten per 25 mei 2018 heeft vervangen. Naar deze wetgeving zal hierna worden gerefereerd als de “Relevante Wetgeving”.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee je direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. Dit is overigens een brede definitie: zelfs dynamische IP-adressen worden onder omstandigheden aangemerkt als persoonsgegevens.

ONZE POSITITE ALS VERWERKER EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Wij verzamelen en verwerken de meeste persoonsgegevens namens onze klanten in het kader van onze Dienstverlening. Onze klanten bepalen het doel en de middelen van deze verwerkingen van persoonsgegevens, wat betekent dat zij als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Relevante Wetgeving handelen. Wij verwerken deze persoonsgegevens enkel volgens de instructies van onze klanten en niet voor eigen doeleinden. In dit kader handelen wij daarom als “Verwerker” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Los van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze klanten, verzamelen en verwerken wij ook enkele persoonsgegevens voor onze eigen doeleinden. In dit kader handelen wij zelf als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Relevante Wetgeving.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
Als Verwerker
Als Verwerker verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens namens onze klanten:

Gegevens van sollicitanten
Naam;
E-mail;
Telefoonnummer (optioneel);
Persoonlijke gegevens beschreven in motivatie;
Persoonlijke gegevens beschreven in CV.

Als Verwerkingsverantwoordelijke
Als Verwerkingsverantwoordelijke verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Gegevens van potentiële sollicitanten die een vacature naar zichzelf e-mailen
E-mailadres;
Contactgegevens van onze klanten;
Naam;
Bedrijfsnaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Functie binnen het bedrijf;
Bedrijfsadres;
Overige gegevens die worden gedeeld via e-mail, contact formulier, telefoon of andere bericht diensten;
Bankrekeningnummer;
BTW nummer;
KvK nummer.
Inloggegevens van de accounts van onze gebruikers
Naam;
E-mail;
Gebruikers ID;
Wachtwoord;
IP adres;
Browsergegevens;
Registratiegegevens;
Registratie tijdstip;
Contactgegevens van potentiële klanten van personen die een formulier invullen op bijvoorbeeld onze website
Naam (optioneel);
Bedrijfsnaam (optioneel);
Telefoonnummer (optioneel);
E-mailadres;
Functie binnen het bedrijf (optioneel);
Overige gegevens die worden gedeeld binnen het bericht (optioneel).

WAAR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VOOR GEBRUIKT?

Als verwerker

Gegevens van sollicitanten
Wij verwerken de persoonsgegevens namens onze klanten uitsluitend om de gegevens van een sollicitant/kandidaten aan de klant over te dragen. Verder zullen wij ook de persoonsgegevens wissen zodra onze klanten hierom vragen. Gegevens van potentiële sollicitanten
Wij verwerken de gegevens van potentiële sollicitanten namens onze klanten uitsluitend om onze Diensten aan hen te leveren. Dit houdt o.a. in dat wij met behulp van trackers gepersonaliseerde advertenties (ook bekend als ‘op interesses gebaseerde advertenties’ of ‘retargeting’) kunnen tonen en de conversie van een online campagne kunnen doormeten. Wij zullen de persoonsgegevens wissen zodra onze klanten hierom vragen.

Als Verwerkingsverantwoordelijke
Wij gebruiken de persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:

Gegevens van potentiële sollicitanten die de job naar zichzelf e-mailen
Deze gegevens worden gebruikt om een email te sturen als herinnering aan uzelf of om een kennis te attenderen op een vacature. Deze gegevens worden enkel gebruikt om het versturen van de e-mail mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens niet voor overige doeleinden en delen deze gegevens niet met onze klanten of andere partijen.

Contactgegevens van onze klanten
• Om onze klanten te identificeren, om contact te onderhouden over de samenwerking en om onze klanten, facturen te sturen voor de Diensten die wij voor hen verrichten.
• Contactgegevens van potentiële klanten van personen die formulier invullen op bijvoorbeeld onze website
• Om de recruitment en HR-afdelingen van bedrijven te benaderen en te informeren over onze Diensten.
• Gegevens van potentiële klanten en sollicitanten.
Wij verwerken de gegevens van potentiële klanten en sollicitanten om met behulp van trackers gepersonaliseerde advertenties (ook bekend als ‘op interesses gebaseerde advertenties’ of ‘retargeting’) kunnen tonen en de conversie van een online campagne kunnen doormeten.

HOE LANG BEWAREN WE DE PERSOONSGEGEVENS?
Als Verwerker
Als Verwerker bewaren wij de persoonsgegevens voor onze klanten zo lang als de betreffende klant gebruik maakt van onze Diensten en de persoonsgegevens in die context gebruikt. Als de samenwerking met de klant eindigt, zullen wij de gegevens op verzoek van de klant alle persoonsgegevens en alle kopieën daarvan verwijderen of vernietigen, tenzij we wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Als Verwerkingsverantwoordelijke
Als Verwerkingsverantwoordelijke verwijderen wij de persoonsgegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zullen de persoonsgegevens langer worden bewaard dan vijf jaar na de datum waarop ze voor het laatst zijn gewijzigd. Gegevens over ons eigen personeel bewaren wij zolang als de wet dit voorschrijft.

DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN?
Als Verwerker
Als Verwerker, verwerken wij de persoonsgegevens namens onze klanten alleen volgens hun instructies. Wij zullen deze persoonsgegevens nooit met iemand delen, tenzij jij en onze klanten ons hiertoe opdracht geven.

Afgezien van het bovenstaande zullen we jouw gegevens niet delen met derde partijen – tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

EXPORT VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE
Wij zullen persoonsgegevens niet overdragen naar partijen buiten de EU, alleen als jij of onze klanten hier om vragen of als een van onze Sub-Verwerkers buiten de EU is gevestigd. De persoonsgegevens zullen alleen overgedragen worden naar landen en/of partijen die een adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden. Jij of onze klanten zullen zelf onder andere controleren of een organisatie buiten de EU op de Privacy Shield List staat en of beschermingsniveau van het derde land is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Als wij ten behoeve van onze klanten gebruik maken van verwerkers die buiten de EU zijn gevestigd en geen adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden, zal jij of de klant, als Verwerkingsverantwoordelijke, zelf zorg moeten dragen voor de vereiste toestemming van de betrokkenen voor het gebruik van deze partijen.

De overdracht van gegevens buiten de EU zal altijd gebeuren in overeenstemming met de Relevante Wetgeving (zoals artikel 76 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens – per 25 mei 2018 vervangen door hoofdstuk 5 van de AVG).

HOE BESCHERMEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?
Wij beschermen de alle persoonsgegevens die wij verwerken tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging. We nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen:
De medewerker is tijdens het ondertekenen van het arbeidscontract akkoord gegaan, naast de algemene voorwaarden en de privacy policy, met de geheimhouding van alle gegevens en alle bijzonderheden zowel tijdens als na dienstverband;
Elke medewerker bij Your Sales Coach BV is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de privacy policy. Verder bestaat er een privacy FAQ en meldpunt waar men met vragen terecht kan;
Elke medewerker bij Your Sales Coach BV is op de hoogte van de clean desk policy. Hardcopy documenten worden fysiek opgeborgen in afgesloten kasten.

COOKIES
Wij kunnen op onze Website gebruik maken van cookies. Hierbij handelen wij als Verwerkingsverantwoordelijke. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op je computer kan worden geplaatst wanneer je de Website bezoekt.
Dit tekstbestand identificeert je browser en/of computer. Wanneer je onze website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat onze Website je browser of computer herkent. Meer informatie over onze cookies kunnen je vinden in ons cookie beleid op https://universeofsales.nl/cookie-beleid/.

WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN
Je kunt (hyper)links op onze Website aantreffen die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of de links die verschijnen op deze websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites gelinkt naar of van onze Website. Daarnaast kunnen deze websites, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacy policy’s, gebruikersvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die zijn gelinkt naar of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY POLICY
Wij zijn constant op zoek naar manieren om onze Website en Diensten te verbeteren. We kunnen deze privacy policy daarom van tijd tot tijd updaten. Als wij de privacy policy op significante wijze veranderen, dan zullen wij daar een melding van maken op onze Website samen met de bijgewerkte privacy policy.

JOUW RECHTEN EN ONZE CONTACTGEGEVENS
Zoals omschreven in de Relevante Wetgeving, heb jij het recht om:

Ons te verzoeken om jouw gegevens te corrigeren of te updaten;
Ons te verzoeken om jouw gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen, zonder opgaaf van redenen;
Ons te verzoeken om een kopie van alle persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben
Wij kunnen deze kopie op jouw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder;
Jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed om de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat je jouw toestemming intrekt;
Bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.
Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Your Sales Coach B.V.
Eemweg 6
3742 LB Baarn
M: 0653170351
E: info@universeofsales.nl
W: www.universeofsales.nl
KvK nummer: 65329090
BTW nummer: NL8560 67 945 B01

Share This